Marka bölümlendirme nedir ?

Metin

Global Mod
Global Mod
Marka Bolumlendirme: Tanm ve Cesitleri

Marka bolumlendirme, bir markann tuketici davranslarnn analizi, kumeleme ve tuketici gruplarna odaklanarak markann urunlerini ve hizmetlerini daha etkin pazarlama stratejileri ile satma surecidir. Bu surec, potansiyel musterilerin belirli bir markaya olan ilgisinin ve algsnn artrlmasn saglamak, markann farkndalgn arttrmak ve satslarnn artmasn saglamak icin gereklidir. Marka bolumlendirme, pazarlama stratejilerinin gelistirilmesine yardmc olur ve urunlerin tuketici ihtiyaclarn onceden belirlemek icin yardmc olur.

Marka bolumlendirmenin cesitli turleri vardr. Bu cesitli turler arasnda; islevsel bolumlendirme, ozelliksel bolumlendirme, mekansal bolumlendirme, demografik bolumlendirme, psikografik bolumlendirme, karar sureci bolumlendirme ve deger bolumlendirmesi saylabilir.

Islevsel Bolumlendirme

Islevsel bolumlendirme, markann urunlerinin veya hizmetlerinin bir islev bakmndan kategorilendirilmesine dayanr. Bu tur bolumlendirme, tuketicilerin urunlerin ne ise yaradgn ve kullanm amaclarn anlamalarna yardmc olur. Ornegin, bir beyaz esya ureticisi, urunlerini islevsel bolumlendirme kullanarak, buzdolab, camasr makinesi, frn, cay makinesi gibi islevlerine gore snflandrabilir.

Ozelliksel Bolumlendirme

Ozelliksel bolumlendirme, bir markann urunlerini veya hizmetlerini ozelliklerine gore kategorilendirmeye dayanr. Bu tur bolumlendirme, tuketicilerin urunler arasndaki farkllklar anlamalarna yardmc olur. Ornegin, bir araba ureticisi, arabalarnn motor gucu, arka ceki demiri, ozellikleri, yakt tuketimi gibi ozelliklerine gore snflandrabilir.

Mekansal Bolumlendirme

Mekansal bolumlendirme, bir markann urunlerini veya hizmetlerini mekansal ozelliklerine gore kategorilendirmeye dayanr. Bu tur bolumlendirme, tuketicilerin urunlerin hangi cografi bolgeye uygun oldugunu anlamalarna yardmc olur.